Menu

Hakkımızda

Tarihçe

 

TRA-MAK makine; sektörde farklı sürelerde edindiği pres bakımı, ekipman üretimi ve pres bileşenleri tasarımlarına ait 20 yıllık tecrübesiyle, yeni bir oluşuma giderek sektörün dinamiklerine hitap etme yeterliliği gösteren bir mühendislik firmasıdır. Çıkış noktamız müşteri memnuniyeti olmasına rağmen ekibimiz sürekli gelişimi ve yenilenme ihtiyaçlarını yakından takip ederek teknolojik gelişmelerin güncel gerekliliklerine odaklı bir üretim mantığı benimsenmektedir. Sahip olunan geleneksel tecrübe ile teknolojinin kattığı yenilikçilik müşterilerimize dünya standartlarında süreklilik arz eden bir kalite olarak yansıtılmaktadır.

 

Ülkümüz / Vizyonumuz

 

Sektöründe ekipman ve makine üretimi yaklaşımı ile anılan firma olmanın yanı sıra esnek çalışma koşullarıyla müşteri beklenti ve memnuniyetini önceleyen, kalitenin karşılık değeri olan ve yenilikleri üretimine adapte ederek öncü olmaktır.

 

Öz Görevimiz / Misyonumuz

 

Metal ekstrüzyon(Alüminyum, Pirinç, Bakır ve Bakır alaşımları) alanında dünya standartlarında ve üstün kaliteli ürünleri optimum şartlarla kullanıcılarına sağlamaktır. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve paydaşlarımızın bize kattığı değerlerle uluslararası platformda ülkemizin yetkinliklerini temsil etmektir.

 

Kalite Politikası

 

Paydaşlarımızın talep ve beklentilerini anlamak, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlayacak çözümler üretmek ve sürekli iyileştirmek,

Paydaşlarımıza hizmet sunumlarımızda, şirketimizce benimsenmiş müşteri beklentisi odaklılığı ilkesi çerçevesinde hareket etmek,

Sunduğumuz hizmetlerde ve faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak,

Çalışanlarımızın sürekli gelişimini destekleyerek, kurum içi eğitim programları sayesinde çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunu yükseltmek,

Çalışanlarımıza istinasız kalite bilincini tesis etmek,

Firma kalite, hedef ve programlarını oluşturmak ve uygulamayı takip eden faaliyetlerle kontrol altına almak,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve oluşturduğu doğrudan ve dolaylı istihdamlar ile ülke ekonomisine katkı sağlamak,

Müşteri bilgilerine ait veri gizliliği ve mahremiyetini önceleyerek bilgi güvenilirliği sağlamaktır.

 

 

Diğer Resimler